Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

 

Giới Thiệu Chung Về Đại Học Thương Mại

 

Trường Đại học Thương mại (tên tiếng Anh: Thuongmai University, tên giao dịch quốc tế viết tắt: TMU) là trường đại học công lập trực thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trường Đại học Thương mại là trường đại học chất lượng cao đa ngành, đa lĩnh vực và hoạt động tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, trách nhiệm bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học của các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo.
I. Các ngành/chuyên ngành đào tạo:
Trường Đại học Thương mại là trường đại học đa ngành, hàng đầu trong các lĩnh vực Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Du lịch, Thương mại điện tử…tại Việt Nam.
1. Các chuyên ngành đào tạo hệ cử nhân:
>- Kinh tế (Quản lý kinh tế); - Kế toán (Kế toán doanh nghiệp); - Kế toán (Kế toán công); - Kiểm toán (Kiểm toán); - Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp); - Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử); - Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin); - Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh); - Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại); - Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại); - Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn); - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành); - Marketing (Marketing thương mại); - Marketing (Quản trị thương hiệu); - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng); - Luật kinh tế (Luật kinh tế); - Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại); - Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế); - Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế); - Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại). 2. Các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ: - Kế toán; - Kinh doanh thương mại; - Quản lý kinh tế; - Quản trị kinh doanh; - Tài chính – Ngân hàng; - Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành. 3. Các chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ:          
- Kế toán;
- Kinh doanh thương mại;
- Quản lý kinh tế;
- Quản trị kinh doanh;
- Tài chính – Ngân hàng.
II. Quy mô đào tạo:
Quy mô đào tạo của Nhà trường hiện nay trên 20.000 sinh viên và học viên, trong đó:
- Trình độ đại học: khoảng 4000 sinh viên chính quy/năm.
- Trình độ thạc sĩ: khoảng 700 học viên cao học/năm.
- Trình độ tiến sĩ: khoảng 70 nghiên cứu sinh tiến sĩ/năm.
III. Thành tích:
Từ khi thành lập đến nay, Nhà trường đã đào tạo cung cấp cho xã hội hàng chục nghìn cử nhân kinh tế, hàng nghìn thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế; bồi dưỡng nhiều cán bộ quản lý kinh tế cho ngành thương mại và các ngành khác, đã trực tiếp thực hiện và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và hàng chục hợp đồng nghiên cứu với các cơ quan, doanh nghiệp được Nhà nước, xã hội và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá ngày càng cao.
Hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Trường Đại học Thương mại đã đạt được nhiều danh hiệu cao quý như:
- Đơn vị Anh hùng Lao động (2010);
- Huân chương Độc lập hạng nhất (2014);
- Huân chương Độc lập hạng Nhì (2008);
- Huân chương Độc lập hạng Ba (2000);
- Huân chương Lao động hạng Nhất (1995);
- Huân chương Lao động hạng Nhất (1984);
- Huận chương Lao động hạng Ba (1980);
- Huân chương Chiến công hạng Ba (1972);
- Huân chương Hữu nghị Hạng nhì của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (1999).

Search job
Connect with Thuongmai University

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.